Sectorial Bioeconomie

Despre Proiect

Titlu: Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030

Numar:

Valoare: Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030

Durata:

Autoritatea contractanta: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII - UEFISCDI

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, Bucuresti

Rezumat

Proiectul urmărește fundamentarea, elaborarea, definitivarea și comunicarea priorităților pentru dezvoltarea bioeconomiei in Romania pentru perioada 2016-2030 prin (i) evaluarea potențialului de cercetare-dezvoltare și a celui industrial în domeniul bioeconomic; (ii) identificarea priorităților privind integrarea sub-sistemelor economice naţionale în dezvoltarea bioeconomică europeană și (iii) stabilirea principalelor acțiuni necesare pentru realizarea priorităților identificate.

Problemele propuse spre rezolvare sunt identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2015-2030, în concordanță cu tendințele pe plan european. O problemă fundamentală, intrinsecă pentru bioeconomie, mai ales în abordarea ei trans-sectorială de la nivel european este cea a sustenabilității, respectiv a găsirii echilibrului optim, pentru a satisface în același timp și necesarul de hrană al unei populații în creștere, și cerințele din ce în ce mai crescute de biomasă pentru chimicale și energie (pentru a compensa resursele fosile, care sunt epuizabile, și a căror utilizare are o amprentă mare de carbon). Această problemă este deosebit de importantă pentru România.

Potențialul uriaș al agriculturii românești, menționat în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, este afectat de riscul semnificativ de secetă în zonele mari producătoare agricole. Pentru depășirea acestei probleme sunt necesare soluții inovatoare din partea sistemului CDI, atât în ceea ce privește optimizarea utilizării bioresurselor, cu evitarea conflictului hrană vs. (bio)chimicale / (bio)energie, cât și în ceea ce privește dezvoltarea unor noi metode și mijloace pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile.

Parteneri