Proiect 2 PFE/2021

Consolidarea capacității de cercetare a INCDSB în contextul necesității recuperării decalajului generat de pandemia de COVID-19

Informații generale

Titlu proiect: Consolidarea capacității de cercetare a INCDSB în contextul necesității recuperării decalajului generat de pandemia de COVID-19

Contract numărul: 2 PFE/2021

Tipul de proiect: Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI (PFE-CDI)

Programul: 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Subprogramul: 1.2 - Performanță instituțională

Durata: 30 luni

Buget aprobat: 3.634.000 RON

Sursa de finanțare: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Context

Dinamica continuă a condițiilor de mediu, precum și cea socio-economică generează provocări și presiuni cărora trebuie să li se ofere soluții. În ultimii doi ani acestora li s-a adăugat presiunea determinată de pandemia de COVID 19 care a avut un impact negativ asupra întregului mediu social și economic și care a generat șocuri propagate pe toate nivelurile atât global cât și instituțional, afectând individul nu doar din punct de vedere inter-relațional uman cât și din punct de vedere al mediului de lucru, productivității, etc. Rolul cercetării, în general, este de a crește reziliența socio-economică și umană la șocurile și presiunile generate de situații de criză globale sau punctuale, cum este pandemia de COVID-19.

În acest context, ținând seama de impactul presiunilor generale precum și de efectele specifice ale pandemiei COVID-19 la nivel instituțional, pentru a accelera trendul de creștere a competitivității instituționale și revenirea post-pandemică pe dinamică pozitivă la nivel de resursă umană și de performanță științifică al INCDSB, s-a considerat necesară reconfigurarea planului de dezvoltare instituțională pornind de la situația specifică a anului 2020, considerat an de referință.